فراخوان 32مين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی (فروردين 1397 تا پايان مرداد 1397)

سی و دومين دوره جشنواره بين‌المللی خوارزمی

    فراخوان سی و دومين دوره جشنواره بين‌المللی خــــوارزمی (فروردين 1397 تا پايان مرداد 1397) جهت ثبت نام به سایت جشنواره به آدرس  ka.irost.org مراجعه نمایید.…
فراخوان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

بیستمین دوره جشنواره جوان خوارزمی

      فراخوان بیستمین دوره جشنواره جوان خــــــــوارزمی  (فروردين 1397 تا پايان خرداد1397)  جهت ثبت نام به سایت جشنواره به آدرس  ka.irost.org مراجعه نمایید.  …
کارگاه آموزشی " نحوه ی تدوین طرح توجیهی کسب و کار" 20 و 25 اردیبهشت ماه سال 97