مرکز رشد واحد­های فناوری چگونه سازمانی است؟

مرکزی تحت مدیریت متخصصین حرفه­ ای است که با ارائه خدمات از ایجاد و توسعه­ی حرفه­ های جدید توسط کارآفرینان پشتیبانی می­ کند. واحد­های نوپای فعال که در زمینه­ های منتهی به فناوری فعالیت می­ کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، مورد …

مرکز رشد چه وظایفی برعهده دارد؟

ارائه خدمات برای استقرار واحد­های فناور، تلاش برای فراهم آوردن حمایت­های قانونی بنظور تسریع رشد واحد­های فناور و در موارد لزوم حمایت مالی مطابق ضوابط مندرج در قانون ارائه مشاوره­ های تخصصی موردنیاز واحد­ها در راستای تبدیل ایده­ های نو به مح…

واحد­های فناور چگونه در مرکز رشد مورد حمایت قرار می گیرند؟

واحد­های فناور در طی دو مرحله در مرکز رشد تحت حمایت قرار می­ گیرند: مرحله رشد مقدماتی در این دوره به افراد یا گروههای مستعدی که دارای ایده­ های نوآورانه صنعتی هستند، بمدت 6 ماه فرصت داده می شود تا با دریافت خدمات و مشاوره و آموزشهای لازم ب…

شرایط پذیرش واحد­های فناور در مرکز رشد چیست؟

پذیرش واحد­های فناور بر اساس ظرفیت مرکز رشد صورت می ­گیرد و برخورداری از الزامات ذیل مد نظر می­ باشد: داشتن ایده کاری دانش محور با جنبه های اقتصادی ارائه برنامه کاری داشتن نیروهای تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور بخ صورت تمام وقت در هی…

معرفی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری

پارکها و مراکز رشد علم و فناوری پارکها و مراکز رشد علم و فناوری سازمانهایی هستند که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکتهای حاضر در پارک و موسسه های متکی بر…

آیین نامه ها

آيين نامه جذب و پذيرش واحدهای متقاضی در مرکز رشد

جايگاه مراكز رشد

جايگاه مراكز رشد انكوباتور يا مركز رشد، آنگونه كه در فرهنگ لغت آمده به معناى ماشين جوجه كشى، گرم خانه، يا دستگاه نگهدارى نوزادان نارس است. اين واژه از مصدر "to incubate" گرفته شده است كه بر مفاهيم تكثير كردن، كشت دادن، رشد كردن و تكوين يافتن …

چهارمین جشنواره ملی ایده های برتر و اختراعات مدیریت شهری

چهارمین جشنواره ملی ایده های برتر و اختراعات مدیریت شهری با محوریت تبریز 2018 در قالب طرح شتاب (شناسایی و توانمندسازی ایده های برتر) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری شهرداری کلانشهر تبریز در مردادماه سال 96 برگزار می گردد. علاقمندان جهت ثبت…

جشنواره جوان خوارزمی

جهت دریافت اطلاعات، ثبت نام و شرکت در جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی به آدرس سایت www.khwarizmi.ir مراجعه فرمایید.